Pi Coin có được list sàn không?

Pi Coin có được list sàn không? câu trả lời là có, Pi Coin có thể list trên tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử hiện có.

Tuy nhiên, quyết định này là tùy thuộc vào các sàn giao dịch và chính sách của họ.

Và, điều này chỉ có thể thực hiện được trong giai đoạn Open Mainnet (Mạng mở) sắp tới, không phải trong giai đoạn Enclosed Mainnet theo hiện tại.