Pi Network trên Forbes tạp chí nổi tiếng Mỹ

Pi Network trên Forbes tạp chí nổi tiếng Mỹ vừa phát hành hôm qua đã có những đánh giá và nhìn nhận Pi coin là tiền điện tử hiện đại

Trên tạp chí phân tích kỹ và chi tiết về Pi coin định nghĩa của Pi, giá trị hiện tại trên thị trường, bên cạnh đó cũng lưu ý là hiện Pi Network không có bất kỳ liên kết với mạng giao dịch bên ngoài

Forbes còn phân tích tính năng hoạt động của Pi, cách vận hành trên thiết bị của nó

Một điều thú vị mà Forbes đề cập là tại quốc gia Ấn Độ bạn có thể sử dụng tiền pháp định hoặc đồng INR để đổi lấy Pi coin

Trích dẫn bài viết Pi Network trên Forbes liên kết: https://www.forbes.com/advisor/in/investing/cryptocurrency/how-to-buy-pi-coin-in-india/

Sử dụng mã mời: congdinhqn khi đăng ký đào Pi trên ứng dụng

Pi Network Việt Nam