Pi Network Twitter là page tiền điện tử có lượng theo dõi lớn thứ 9

Pi Network Twitter hiện là page về tiền điện tử có lượng theo dõi lớn thứ 9 trên Twitter với lượng theo dõi hơn 1,7 triệu người

Địa chỉ Pi Network Twitter chính thức: https://twitter.com/PiCoreTeam

Pi Core Team gửi lời cảm ơn tất cả thành viên đã ủng hộ và theo dõi page Pi Network, PCT mong muốn nhận được thêm được sự ủng hộ của cộng đồng Pi Network.

Việt Nam Pi Netwok