Quên mật khẩu đăng nhập Pi

Bài viết hướng dẫn các bước lấy lại mật khẩu đăng nhập Pi khi lỡ quên mất mà không còn cách nào nhớ lại được nữa

Bước 1: Mở Pi Network và chọn Continue With Phone Number

Bước 2: Nhập số điện thoại, bỏ qua số 0 ở đầu như hình:

Bước 3: Nhấp chọn Password Forgotten

Bước 4: Nhấn nút Recover Account

Bước 5: Nhập số điện thoại với mã nước +84 ở đầu như hình:

Bước 6: Chọn Manual Instructions

Bước 7: Nhắn tin

Tới đây màn hình hiển thị số nhận tin nhắn và nội dung tin nhắn. Hãy dùng số điện thoại đăng ký nhắn theo nội dung như hiển thị.
Nhắn nội dung ở mục 2 vào số điện thoại mục 1.
Trong hình minh họa thì là nhắn nội dung 362097 vào số +16508220314 (nhớ gõ cả dấu +)
Sau khi nhắn tin thì nhấn nút I HAVE SENT THE TEXT

Bước 8: Đặt lại mật khẩu mới

Nếu nhắn tin thành công thì sẽ hiển thị màn hình cho đặt lại mật khẩu. Lại theo nguyên tắc mật khẩu dài ít nhất 8 ký tự, có chữ viết hoa, viết thường, và chữ số.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập Pi

Công Đình