Radio trả lời phỏng vấn Nicolas Kokkalis trên Crypto Kid Podcast

Người sáng lập Pi: Nicolas Kokkalis được giới thiệu trong một cuộc phỏng vấn Crypto Kid Podcast, nơi ông mô tả hành trình của mình từ nghiên cứu thuật toán về hệ thống phi tập trung đến tầm nhìn của Mạng Pi.

Xây dựng một hệ sinh thái ngang hàng và cuộc cách mạng tiền số toàn diện được thúc đẩy bởi Pi, phát triển mạnh mẽ trở thành tiền điện tử được phân phối rộng rãi nhất thế giới.

Nghe đoạn phỏng vấn Nicolas Kokkalis trên Crypto Kid Podcast (youtube)

Việt Nam Pi Network

Pi Network