Số lượng Pi Coin đã được phát hành

Số lượng Pi Coin đã được phát hành của Pi Network đến thời điểm tại là khoảng 23,5 tỷ và tiếp tục tăng đến khi đạt giới hạn 100 tỷ Pi Coin.

Lượng người dùng càng tăng theo thời gian thì giới hạn sẽ càng rút ngắn đến khi đạt tổng cung Pi coin như được công bố trong sách trắng.

Số lượng Pi Coin được phát hành thông qua quá trình đào chứng chỉ của mạng lưới Pi Network, Ref, vòng tròn bảo mật, Pi Node mà trong đó người dùng tham gia xác minh và có số Pi khả dụng trong ví.

Pi Network Việt Nam

Pi Network