Số pi chưa chắc là của bạn, vì sao?

Số pi chưa chắc là của bạn, vì sao?

Các vai trò kiếm Pi  

Người tiên phong (Pioneer): Bạn tự khai thác với tốc độ hiện tại là 0.10 π/hr (50% hệ số cơ sở của biểu đồ halving). Bạn cần phải xác minh danh tính KYC thì mới đủ điều kiện để sở hữu Pi. 

Cộng tác viên (Vòng tròn bảo mật): Thêm tối đa 5 người tin cậy vào VTBM (100%) và tốc độ hiện tại là 5 × 0.02 = 0.10 π/hr (50% hệ số cơ sở của biểu đồ halving). Các tài khoản bạn thêm vào vtbm không cần phải khai thác hàng ngày nhưng bắt buộc họ phải KYC thì bạn mới được tính Pi thưởng đã cộng vào tốc độ khai thác của bạn. 

Đại sứ (Ambassador): Người mời và người được mời quan hệ cộng sinh khi cả 2 cùng khai thác, yêu cầu các tài khoản đều phải KYC thì mới được sở hữu Pi. Tốc độ hiện tại là 0.05 π/hr/ref nếu VTBM là 100%. 

Node: Vai trò thứ 4 trong hệ sinh thái. Khi sang Mainnet, Node sẽ hưởng quyền lợi theo Blockchain Pi (Mainnet mới biết cụ thể).

Cảm ơn bạn đã xem bài viết Số pi chưa chắc là của bạn, vì sao?