Tài khoản chưa KYC có chuyển và nhận được Pi không?

Tài khoản chưa KYC có chuyển và nhận được Pi không?

Đối với tài khoản chưa được KYC (xác minh danh tính) thì bạn không thể thực hiện chuyển và nhận Pi

Cho dù bạn đã xác nhận địa chỉ Ví và đã có Ví trong Mainnet nhưng khi chuyển hay nhận đều bị chặn bởi tường lửa do vẫn còn trong mạng kín

Tài khoản chưa KYC có chuyển và nhận được Pi không?

Một khi đã xác nhận Vi mainnet thì bạn không thay đổi được địa chỉ ví vì vậy hãy cất giữ cụm mật khẩu thật bảo mật

Việt Nam Pi Network

Pi Network