Tại sao chưa KYC hoàn loạt

Tại sao chưa KYC hoàn loạt? Khi nào thì bắt đầu KYC hoàn loạt? Tại sao tài khoản của tôi tham gia lâu mà chưa được KYC?

Quá trình KYC đang diễn ra và có giới hạn trên từng quốc gia được phân bổ mỗi ngày là 50 lượt mời xác minh KYC

Vậy tại sao lại bị giới hạn mà chưa được mở KYC hoàn loạt?

  • Để quá trình xác minh KYC chính xác thì PCT đang có quy trình xác minh nghiêm ngặt để tránh những tài khoản giả mạo và tài khoản tạo ra từ bot
  • Tài khoản KYC trước đó sẽ được chọn là người kiểm duyệt ngẫu nhiên cho những tài khoản KYC tiếp theo gọi là quy trình kiểm tra chéo thông tin
  • Việc này sẽ mất thời gian nhưng đảm bảo công bằng và chính xác

Khi nào thì bắt đầu KYC hoàn loạt?

  • Chúng ta phải đợi đủ số lượng tài khoản KYC tiên phong (Số lượng này chưa được công bố)
  • Chúng ta đợi quy trình chuẩn, các thuật toán tối ưu sau quá trình thử nghiệm
  • Chúng ta phải đợi mạng lưới Node, super Node đủ mạnh

Tại sao tài khoản của tôi tham gia lâu mà chưa được KYC?

  • KYC đang diễn ra là những tài khoản được chọn ngẫu nhiên
  • Nếu chưa được chọn để thực hiện xác minh thì bạn không phải lo, vì sau đợt thử nghiệm tất cả đều sẽ nhận được thông báo KYC

https://minepi.com/