Tăng tốc khai thác Pi

Nếu bạn thấy tốc độ khai thác Pi của bạn quá chậm bạn có thể tham khảo bài viết này và làm theo để tăng tốc khai thác nhé

Nếu bạn đang khai thác một mình bạn sẽ thấy tốc độ chậm ở 0,10/giờ quá chậm phải không, sau đây mình sẽ hướng dẫn 2 cách tăng tốc khai thác

1. Tạo vòng tròn bảo mật 5/5

Bước 1: Vào menu của ứng dụng, chọn Earn Pi

Bước 2: Chọn Edit Security Circle – Chỉnh sửa Vòng Tròn Bảo Mật (Ở phía dưới)

Bước 3: Chọn Add An Existing Pi User

Bước 4: Chọn 5 người bạn thực sự tin tưởng đi cùng mình đến cuối dự án. Click Add

Sau khi thêm xong hiện tích xanh như hình là thành công. Bạn chỉ nên thêm những người đã KYC để chắc chắn sau này số Pi đào được không bị trừ đi nhé

2. Mời người dùng mới bằng mã mời của bạn

Hãy mời người khác tham gia vào cộng đồng Pi bằng mã mời của bạn

Mã mời này cũng chính là tên người dùng lúc bạn đăng ký

Ví dụ: mã mời của mình là congdinhqn

Xem những bài hướng dẫn khác tại: https://vipi.vn/chuyen-muc/huong-dan

Công Đình