Tạo vòng tròn bảo mật

Tạo vòng tròn bảo mật 5/5

Bước 1: Vào menu của ứng dụng, chọn Earn Pi

Bước 2: Chọn Edit Security Circle – Chỉnh sửa Vòng Tròn Bảo Mật (Ở phía dưới)

Bước 3: Chọn Add An Existing Pi User

Bước 4: Chọn 5 người bạn thực sự tin tưởng đi cùng mình đến cuối dự án. Click Add

Sau khi thêm xong hiện tích xanh như hình là thành công. Bạn chỉ nên thêm những người đã KYC để chắc chắn sau này số Pi đào được không bị trừ đi nhé

Như vậy mình đã hướng dẫn xong cách tạo vòng tròn bảo mật

Xem những bài hướng dẫn khác tại: https://vipi.vn/chuyen-muc/huong-dan

Công Đình