Thẻ: Crypto

Nhận định giá Bitcoin 24.8

Bởi admin

Nhận định giá Bitcoin : Trong vòng 1 tháng đã có 2 lần bitcoin bất ngờ sụp giá từ ngưỡng 24000 $ về sát mốc 21000k $ xóa hết mọi thành quả tích lũy. Sau một tháng tích lũy nền tích cực đến chạm ngưỡng kháng cự 24000$ thì bất giá trị một lần nữa…