Thẻ: đăng nhập bằng Facebook

Không thể đăng nhập bằng facebook

Bởi admin

Không thể đăng nhập bằng facebook với những tài khoản đăng ký tài khoảng Pi bằng facebook, lỗi đăng nhập này đang được ghi nhận nhiều hơn gần đây Tình trạng này xuất hiện khi quyền truy cập được facebook cấp cho tài khoản Pi đã hết hạn hoặc bạn đã đăng xuất và đăng…

Gia hạn đăng nhập bằng facebook

Bởi admin

Gia hạn đăng nhập bằng facebook đối với tài khoản đăng ký Pi bằng facebook sau một thời gian sẽ không đăng nhập lại được. Nếu bạn gặp thông báo lỗi đăng nhập tài khoản trên ứng dụng Pi Network đối với tài khoản khởi tạo và liên kết với facebook. Bạn không cần lo…

Cách đăng nhập bằng Facebook

Bởi admin

Giới thiệu Nếu tài khoản của bạn được xác minh với Facebook: Nhấn vào “ Tiếp tục với Facebook” trên trang đăng nhập. Nếu nó hỏi ”pinetwork” muốn sử dụng “facbook.com” để đăng nhập, hãy nhấn vào “tiếp tục”. Đăng nhập thông qua ứng dụng Facebook, tại đây bạn có thể cần nhập thông tin…