Thẻ: Đồng thuận giá Pi

Giá trị của Pi

Bởi admin

Giá trị của Pi sẽ là bao nhiêu là câu hỏi mà được bàn đến nhiều nhất trong cộng đồng Pi Network, bạn kỳ vọng giá trị Pi sẽ là bao nhiêu Để hình thành giá trị của Pi thì không phải PCT định giá hay cộng đồng Pi mạng định giá, tất cả hình…

Đồng thuận giá Pi 1000USD

Bởi admin

Hiện tại các pioneer có thể vào app Pi để thực hiện khảo sát đồng thuận giá Pi 1000USD số lượng tham gia đồng thuận đã vượt 20k lượt Tuy đây chỉ là bảng khảo sát đánh giá các Pioneer dựa trên sự đồng thuận chung ý kiến, mặc dù vậy nó cũng mang lại…