Thẻ: ETH

Thợ đào dịch chuyển sang Pi

Bởi admin

Thợ đào (Miner) coin đang dịch chuyển sang khai thác thêm Pi sau khi ETH hợp nhất (Ethereum Merge) thành công từ PoW sang PoS Sau khi blockchain lớn thứ hai là ETH thông báo hợp nhất thành công thay đổi cơ chế đồng thuận PoW (Proof of Work) sang PoS (Proof of Stake) Phương…