Thẻ: Giá Pi

Giá trị của Pi

Bởi admin

Giá trị của Pi sẽ là bao nhiêu là câu hỏi mà được bàn đến nhiều nhất trong cộng đồng Pi Network, bạn kỳ vọng giá trị Pi sẽ là bao nhiêu Để hình thành giá trị của Pi thì không phải PCT định giá hay cộng đồng Pi mạng định giá, tất cả hình…