Thẻ: Gửi email hỗ trợ

Kháng nghị KYC bị treo

Bởi admin

Kháng nghị KYC bị treo đối với những tài khoản đã thực hiện gửi đơn KYC nhưng bị treo đã lâu mà chưa được duyệt thành công Lưu ý biểu mẫu này chỉ dành cho tài khoản đã thực hiện gửi đơn KYC, những tài khoản chưa nhận được thông báo yêu cầu KYC thì…

Báo cáo lừa đảo

Bởi admin

Báo cáo lừa đảo cho PCT biết được những tài khoản có hành vi lừa đảo, hành vi giao dịch Pi trái phép hoặc cố tình đánh cắp Pi Nhóm PCT sẽ ghi nhận những báo cáo này và sẽ theo dõi và đánh giá và có cách xử lý đối với những kẻ có…

Báo cáo ứng dụng gặp lỗi

Bởi admin

Báo cáo ứng dụng gặp lỗi trong quá trình sử dụng hay thực hiện một chức năng trong ứng dụng mà bạn gặp phải thông báo lỗi Biểu mẫu này không giúp bạn sửa chữa lỗi riêng lẻ mà sẽ được ghi nhận và xem xét lỗi này trên diện rộng để có cách sửa…

Xác thực tài khoản

Bởi admin

Xác thực tài khoản Pi Network là cách đảm bảo tài khoản của bạn an toàn trong trường hợp bạn cần khôi phục tài khoản hay quên mật khẩu Nếu bạn gặp lỗi trong quá trình xác thực tài khoản với thông tin đã đăng ký như số điện thoại, email, facebook, thì hoàn thành…

Thay đổi thông tin tài khoản

Bởi admin

Thay đổi thông tin tài khoản Pi Network đã đăng ký trước đó như sửa tên, tên tài khoản, thay đổi số điện thoại, thay đổi mật khẩu, tài khoản trùng lặp Thay đổi tài khoản không thể được thực hiện qua email hoặc biểu mẫu yêu cầu này, vì chúng tôi không có cách…