Thẻ: Invitation code

Sử dụng Invitation code: congdinhqn để đăng ký tham gia ứng dụng đào Pi coin trên ứng dụng Pi Network tải từ cửa hàng CHplay và App Store

Pi Network Việt Nam - Mã mời đăng ký Pi Network

Mã mời: congdinhqn để đăng ký Pi Network

Bởi admin

Mã mời: congdinhqn để đăng ký tài khoản tham gia Pi Network trên ứng cửa hàng ứng dụng trên thiết bị điện thoại để khai thác Pi coin miễn phí Lợi ích khi sử dụng mã mời: congdinhqn của người tiên phong đã được KYC giúp bạn có số Pi xác thực trong Pi khả…

Nhóm khai thác và Mã mời

Bởi admin

Làm cách nào để có thêm thành viên cho nhóm khai thác của tôi? Nhóm khai thác của bạn được  tạo ra từ người mời của bạn và những người được bạn mời tham gia Pi Network bằng mã mời của bạn. Vì vậy, bạn có thể xây dựng nhóm khai thác của riêng mình…

Mã mời Invitation code Pi Network

Bởi admin

Bạn nên sử dụng mã mời Invitation code Pi Network: congdinhqn Bạn sẽ được team hỗ trợ nhanh chóng khi gặp bất kỳ thắc mắc liên quan Pi Network Join vào group facebook team https://www.facebook.com/groups/775442799725194/ Công Đình