Chào mừng bạn đến với Việt Nam Pi Network

Thẻ: Invitation code

Nhóm khai thác và Mã mời

Bởi admin

Làm cách nào để có thêm thành viên cho nhóm khai thác của tôi? Nhóm khai thác của bạn được  tạo ra từ người mời của bạn và những người được bạn mời tham gia Pi Network bằng mã mời của bạn. Vì vậy, bạn có thể xây dựng nhóm khai thác của riêng mình…

Mã mời Invitation code Pi Network

Bởi admin

Bạn nên sử dụng mã mời Invitation code Pi Network: congdinhqn Bạn sẽ được team hỗ trợ nhanh chóng khi gặp bất kỳ thắc mắc liên quan Pi Network Join vào group facebook team https://www.facebook.com/groups/775442799725194/ Công Đình Có thể bạn muốn xem Nhóm khai thác và Mã mời Làm cách nào để có thêm thành…