Thẻ: Khi nào KYC

Làm sao để được KYC

Bởi admin

Làm sao để được KYC? khi nào nhận được thông báo bạn đủ điều kiện KYC? tài khoản Pi của bạn cần gì để được chọn KYC? Nếu như trước đây thì điều kiện để được chọn KYC ngẫu nhiên là tài khoản Pi của bạn phải khai thác được 90 phiên tương đương khoảng…

Khi nào những người tiên phong được KYC

Bởi admin

Khi nào những người tiên phong được KYC? Thông qua các phương thức này chúng tôi mong muốn xây dựng một quy trình KYC hoàn toàn khả thi và có thể mở rộng. Ngay khi chúng tôi thấy quy trình KYC đã sẵn sàng để áp dụng hàng loạt, việc bắt đầu chính thức KYC…