Thẻ: Mã mời

Mã mời: congdinhqn để đăng ký Pi Network

Bởi admin

Mã mời: congdinhqn để đăng ký tài khoản tham gia Pi Network trên ứng cửa hàng ứng dụng trên thiết bị điện thoại để khai thác Pi coin miễn phí Lợi ích khi sử dụng mã mời: congdinhqn của người tiên phong đã được KYC giúp bạn có số Pi xác thực trong Pi khả…

Mã đào Pi

Bởi admin

Mã đào Pi: congdinhqn đây là mã đào miễn phí khi bạn muốn đăng ký tham gia dự án khai thác Pi Network Khi bạn sử dụng mã mời này bạn sẽ được join vào nhóm thành viên của chúng tôi Bạn sẽ được hỗ trợ mọi thứ khi chưa có kiến thức về Pi…

Nhóm khai thác và Mã mời

Bởi admin

Làm cách nào để có thêm thành viên cho nhóm khai thác của tôi? Nhóm khai thác của bạn được  tạo ra từ người mời của bạn và những người được bạn mời tham gia Pi Network bằng mã mời của bạn. Vì vậy, bạn có thể xây dựng nhóm khai thác của riêng mình…