Thẻ: Mainnet

Check list mainnet chuẩn

Bởi admin

Check list mainnet chuẩn là khi tất cả các mục từ 1 đến 7 đều được tick xanh xác nhận, đây là mong ước của hàng chục triệu pioneer hiện nay Trước khi nhận được pi khả dụng để trao đổi trên hệ sinh thái thì bạn xác nhận thành công tất cả mục trên…

Update tin Pi Network ngày 11.8

Bởi admin

Update tin Pi Network ngày 11.8: Theo tin chính thức của Pi Network về quá trình liên quan đến giao dịch, ví và mainnet thời gian tới   Trên thông báo Dr. Nicolas Kokkalis đề cập rằng số Pi trong ví mainnet sẽ được chuyển sang chuỗi khối blockchain Như vậy, rất có thể sắp…

Hàng thật – giao dịch thật – Pi thật

Bởi admin

Hàng thật – giao dịch thật – Pi thật Chúng ta đang ở thời điểm tạo ra giá trị của Pi, hãy lan tỏa mạnh mẽ hơn không chỉ bằng những bài viết mà bằng hành động thật Như mọi người đã biết mainnet kín đã được mở để những tài khoản Pi có thể…

Khởi chạy Mainnet kín

Bởi admin

Khởi chạy Mainnet kín Dòng thông báo của PCT trên ứng dụng cho biết những tài khoản Pi đã xác thực KYC sẽ bắt đầu ánh xạ số Pi thực về ví mainnet Việc thực hiện xác nhận ví các bạn có thể đọc bài viết bên dưới Hướng dẫn xác nhận mục 7 ví…

Chuẩn bị Mainnet

Bởi admin

Để chuẩn bị cộng đồng cho việc di chuyển Mainnet, chúng tôi hiện đang phát hành một số tính năng ứng dụng di động liên quan đến Mainnet, giúp cộng đồng có thời gian hiểu, đặt câu hỏi và chọn trước cài đặt trước khi khởi chạy Mainnet. Một tính năng là hiển thị bảng…