Thẻ: người mới tham gia pi

Người mới tham gia Pi cần làm

Bởi admin

Những việc cần làm cho người mới tham gia Pi để nắm rõ và khai thác hiệu quả Pi giúp bạn tích lũy cũng như tăng tốc độ khai thác Bấm tia sét mỗi 24 giờ để khai thác và tích lũy Pi. Đăng xuất tài khoản trong phiên khai thác sẽ mất số Pi…