Thẻ: Nicolas Kokkalis

Radio trả lời phỏng vấn Nicolas Kokkalis trên Crypto Kid Podcast

Bởi admin

Người sáng lập Pi: Nicolas Kokkalis được giới thiệu trong một cuộc phỏng vấn Crypto Kid Podcast, nơi ông mô tả hành trình của mình từ nghiên cứu thuật toán về hệ thống phi tập trung đến tầm nhìn của Mạng Pi. Xây dựng một hệ sinh thái ngang hàng và cuộc cách mạng tiền…