Thẻ: Pi Block Explorer

Pi Block Explorer

Bởi admin

Đã phát triển và triển khai Pi Block Explorer có thể giúp Người tiên phong xem lịch sử giao dịch và khám phá dữ liệu giao dịch như người gửi, người nhận, số tiền. Xem trực tiếp tại https://minepi.com/blockexplorer/ Truy cập nó trong Trình duyệt Pi bằng cách nhấp vào ô blockchain.pi trên Màn hình…