Thẻ: Số lượng Pi Coin

Số lượng Pi Coin đã được phát hành

Bởi admin

Số lượng Pi Coin đã được phát hành của Pi Network đến thời điểm tại là khoảng 23,5 tỷ và tiếp tục tăng đến khi đạt giới hạn 100 tỷ Pi Coin. Lượng người dùng càng tăng theo thời gian thì giới hạn sẽ càng rút ngắn đến khi đạt tổng cung Pi coin như…