Thẻ: Tải và cài đặt Pi Node

Cài Pi Node video hướng dẫn

Bởi admin

Cài Pi Node trên máy tính cá nhân giúp bạn tăng tốc nhận được số Pi hơn so với việc chỉ kích tia sét hàng ngày, có 2 lợi ích khi cài Pi node là nhận được Pi thưởng sau mỗi chu kỳ và Pi hoa hồng làm node xử lý giao dịch. Pi Node…

Tải và cài đặt Pi Node

Bởi admin

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt Pi Node để mọi người “tham khảo” và cần chú ý rằng việc cài đặt Pi Node là không bắt buộc! Hướng dẫn Tải và cài đặt Pi Node: Để Pi Node hoạt động ổn định, đối với người dùng Windows nên chạy trên phiên bản hệ điều…