Thẻ: Tạo vòng tròn bảo mật

Vòng tròn bảo mật

Bởi admin

Làm thế nào để tôi tạo vòng tròn bảo mật?   Sau 3 phiên khai thác, với 24 giờ cho mỗi phiên, bạn được cấp quyền thêm thành viên vào vòng tròn bảo mật của bạn. Bạn thiết lập vòng tròn bảo mật của bạn bằng cách thêm các thành viên trong nhóm khai thác Pi…

Tạo vòng tròn bảo mật

Bởi admin

Tạo vòng tròn bảo mật 5/5 Bước 1: Vào menu của ứng dụng, chọn Earn Pi Bước 2: Chọn Edit Security Circle – Chỉnh sửa Vòng Tròn Bảo Mật (Ở phía dưới) Bước 3: Chọn Add An Existing Pi User Bước 4: Chọn 5 người bạn thực sự tin tưởng đi cùng mình đến cuối…