Thẻ: Thí điểm KYC

Triển khai thí điểm giải pháp KYC Pi Network

Bởi admin

Pi Core Team (PCT) đã phát triển và thí điểm KYC Pi ban đầu cho phép đăng ký 100 Người tiên phong trên mỗi quốc gia. Những Người tiên phong này có cơ hội KYC sớm và giúp cải thiện các thuật toán của ứng dụng để giải pháp của chúng tôi có thể được…