Thẻ: Treo KYC

KYC treo chưa được duyệt

Bởi admin

KYC treo chưa được duyệt là tình trạng khi bạn đã gửi đơn KYC nhưng rất lâu chưa được chấp nhận vì lí do nào đó mà đến thông tin xác thực Lỗi xác thực do nhiều nguyên nhân khác nhau như hình ảnh giấy tờ bị mờ, lỗi điền thông tin, lỗi họ tên…

Lỗi treo KYC và hướng dẫn khắc phục

Bởi admin

Lỗi treo KYC là tình trạng đơn yêu cầu xác minh danh tinh Pi Network không được xem xét thông qua do nhiều nguyên nhân – Có thể trong quá trình cung cấp dữ liệu xác minh người dùng chưa chính xác – Robot nhận diện và trích xuất dữ liệu chưa quét đủ dữ…