Thẻ: vòng tròn bảo mật

Lỗi khi tạo vòng tròn bảo mật

Bởi admin

Nếu bạn gặp lỗi khi tạo vòng tròn bảo mật Pi Network This user can’t be added to your security circle at this moment. Please try again later. Thì hãy kiểm tra lại các bước bên dưới nha 1. Lưu số điện thoại thêm +84 ở trước nhớ bỏ số 0. Ví dụ +84905xxx 2.…

Tạo vòng tròn bảo mật

Bởi admin

Tạo vòng tròn bảo mật 5/5 Bước 1: Vào menu của ứng dụng, chọn Earn Pi Bước 2: Chọn Edit Security Circle – Chỉnh sửa Vòng Tròn Bảo Mật (Ở phía dưới) Bước 3: Chọn Add An Existing Pi User Bước 4: Chọn 5 người bạn thực sự tin tưởng đi cùng mình đến cuối…

5 số điện thoại để thêm vòng bảo mật

Bởi admin

Đây là 5 số điện thoại để thêm vòng bảo mật khi bạn muốn tăng tốc khai thác Pi nhanh hơn tất cả các số điện thoại đều được xác minh +84904442330 +84917106879 +84705262106 +84332171371 +84384230995 Nếu bạn đang tìm 5 số điện thoại để thêm vòng bảo mật thì hãy thêm những số trên,…