Thợ đào dịch chuyển sang Pi

Thợ đào (Miner) coin đang dịch chuyển sang khai thác thêm Pi sau khi ETH hợp nhất (Ethereum Merge) thành công từ PoW sang PoS

Sau khi blockchain lớn thứ hai là ETH thông báo hợp nhất thành công thay đổi cơ chế đồng thuận PoW (Proof of Work) sang PoS (Proof of Stake)

Phương thức xác thực mới của Ethereum (ETH), dựa trên bằng chứng cổ phần (PoS), không cần các thợ đào để tạo ra các khối mới trong chuỗi. Tất cả thợ đào ETH đều bị đào thải ngay lập tức sau bản cập nhật The Merge.

Thợ đào đứng trước 2 lựa chọn:

Một là chuyển qua đào coin khác đang sử dụng phương thức PoW với lựa chọn này Miner chấp nhận giảm phần lợi nhuận vì những coin còn lại có giá trị nhỏ

Hai là tắt trâu cày đồng nghĩa là ngừng khai thác để không tốn tiền điện năng sử dụng và hao tiêu thiết bị

Trên một số kênh Tiktok của hội Miner đang tính tới việc đưa Pi vào khai thác vì giá trị Pi đồng thuận đang được đánh giá cao hơn những đồng coin khác, đầu tư thiết bị cũng ít tốn kém hơn vì không cần sử dụng hiệu năng GPU.

Việt Nam Pi Network

Pi Network