Tốc độ đào Pi tháng 7

Tốc độ đào Pi tháng 7 tiếp tục được PCT cập nhật theo lộ trình, tốc độ khai thác giảm xuống còn .. trong một phiên khai thác 24h

Để tăng tốc độ đào Pi tháng 7 bằng cách thêm vòng tròn bảo mật (vtmb), mời người khác tham gia bằng mã mời của mình (ref), cài máy trạm node (node Pi) để tăng tối đa tốc độ khai tháng Pi

Tốc độ đào Pi tháng 7 - Pi Network Việt Nam

Pi Network Việt Nam

Pi Network