Tốc độ khai thác Pi 2023 tháng 2

Tốc độ khai thác Pi 2023 khai thác Pi tiếp tục có sự điều chỉnh bắt đầu từ ngày 1.2.2023 theo đó tốc độ khai thác Pi mới (base rate) giảm xuống còn 0.0124pi/h

Tốc độ khai thác Pi sẽ còn tiếp tục giảm đến khi quá trình Kyc hoàn tất cùng với mạng chính mainnet được mở (giai đoạn open mainnet)

Hãy tham gia dự án Pi Network hôm nay cùng với mã mời: congdinhqn để khai thác Pi miễn phí.

Pi Network Việt Nam

Pi Network