Tốc độ khai thác Pi tháng 8

Pi Network vừa cập nhật lại tốc độ khai thác Pi giảm xuống chỉ còn 0.0166/h tốc độ khai thác cơ sở theo thông báo trên ứng dụng

Tốc độ khai thác sẽ được cập nhật khi bạn bắt đầu phiên khai thác mới

Tốc độ khai thác Pi tháng 8

PCT liên tục cập nhật giảm số lượng pi được khai thác trong khoảng thời gian gần đây đặc biệt là từ khi mạng kín được khởi động

Pi ngày một trở nên khan hiếm hơn, bạn không thể kiếm nổi 1 Pi trong 1 ngày

Điều này đang đi đúng lộ trình PCT theo sách trắng đã được công bố trước đó vậy nên hãy tận dụng thời gian còn miễn phí như bây giờ.

Việt Nam Pi Network

Pi Network