Tốc độ khai thác tháng 3 – 2023

Tốc độ khai thác tháng 3 – 2023 được điều chỉnh còn 0.0121pi/h đây là tốc độ khai thác số pi cơ sở vừa được Pi Network thông báo.

Tốc độ khai thác liên tiếp được điều chỉnh giảm theo từng tháng so với tốc độ khai thác tháng 3 – 2023

Tốc độ có thể giảm về 0 khi tổng cung Pi và số lượng người khai thác sắp đạt được như sách trắng công bố

Bạn vẫn có thể tăng tốc khai thác bằng một số cách khác nhau

Sử dụng mã mời: congdinhqn khi đăng ký tham gia dự án và được hướng dẫn cách tăng tốc độ khai thác tối đa.

Pi Network Việt Nam

Pi Network