Tổng cung Pi đang lưu hành

Tổng cung Pi đang lưu hành cho đến ngày 6.3.2023 là hơn 1.718.043.616π trong đó số Pi khoá là hơn 1.287.110.481π

Số liệu được cung bố trên trang chủ Pi: https://minepi.com/blockexplorer/

Pi Network Việt Nam - Tổng cung Pi đang lưu hành

Pi Network Việt Nam

Pi Network