Trích xuất hình ảnh không thành công

Trích xuất hình ảnh không thành công

Thông báo này xuất hiện trên rất nhiều tài khoản Pi khi thực hiện KYC gửi giấy tờ xác minh và nhận diện khuôn mặt

Đây có thể là lỗi xuất phát từ máy chủ đang bị treo do nhận một số lượng lớn người dùng cùng thực hiện KYC trong một thời điểm

Vấn đề này đã được Mods gửi yêu cầu đến PCT kiểm tra và sẽ sớm có giải pháp khắc phục

Trích xuất hình ảnh không thành công

Hiện tại, nếu bạn nào bị lỗi này thì có thể để qua ngày mai tiếp tục thực hiện lại trích xuất hình ảnh hoặc bỏ qua lần KYC này.

Tất cả các thành viên sẽ nhận được thông báo KYC và sẽ nhận được nhiều lần chứ không phải duy nhất một lần nên các bạn yên tâm

Viet Nam Pi Network

Pi Network