Trình duyệt Pi

Trình duyệt Pi dự định cung cấp trải nghiệm web vào một thế giới phi tập trung. Ngoài việc hỗ trợ bất kỳ ứng dụng Web2.0 nào giống như các trình duyệt web hiện có, Trình duyệt Pi sẽ cho phép mọi người duyệt, tương tác và giao dịch trong các ứng dụng phi tập trung – các ứng dụng tích hợp với công nghệ blockchain – để có trải nghiệm người dùng liền mạch và thân thiện. Ngoài ra, Trình duyệt Pi sẽ có một thư mục gồm các Ứng dụng Pi được chọn và hệ thống DNS riêng của nó để hỗ trợ một loại miền .pi hoàn toàn mới. Ví dụ: các ứng dụng hiện tại – Pi Wallet, Pi Chats, Mining, Brainstorm – sẽ có thể truy cập được bằng cách nhập lần lượt wallet.pi, chats.pi, mine.pi và brainstorm.pi vào trường URL của trình duyệt. Trong tương lai, nhiều ứng dụng Pi của các nhà phát triển bên thứ ba sẽ được chọn và thêm vào thư mục và được truy cập thông qua các URL .pi tương tự. Các nhà phát triển cũng sẽ có thể bắt đầu lặp lại trên ứng dụng của họ thông qua các miền không phải pi sớm hơn.

Trình duyệt Pi là một nền tảng Ứng dụng Pi cởi mở hơn vì nó cho phép các nhà phát triển thử nghiệm và triển khai các ứng dụng tích hợp với Pi Testnet, Pi Wallet và các phần tử khác của ngăn xếp công nghệ Pi. Nó có thể làm điều này mà không bị giới hạn bởi quy trình phê duyệt hoặc hạn chế của nền tảng Pi Utilities cũ bên trong ứng dụng khai thác Pi vì bất kỳ ai cũng có thể truy cập bất kỳ trang web nào một cách tự do trên Pi Browser. Ngược lại, trước đây, các ứng dụng phải được Nhóm cốt lõi lựa chọn để được nhúng vào nền tảng Pi Utilities bên trong ứng dụng khai thác Pi. Sau đó, chúng tôi sẽ cập nhật SDK nền tảng Pi để tích hợp với các giao dịch Testnet và Test-Pi cho Ứng dụng Pi cho phép các nhà phát triển thử nghiệm ứng dụng Pi của họ trên Testnet từ miền của riêng họ.

Hơn nữa, Pi Browser về cơ bản là giao diện mới của Nền tảng Ứng dụng / Tiện ích Pi. Trình duyệt Pi nhằm mục đích tạo ra một nền tảng Tiện ích Pi cởi mở và trực tiếp hơn, nơi các nhà phát triển có thể dễ dàng phát triển, thử nghiệm và triển khai Ứng dụng Pi dành cho Người tiên phong để thử và sử dụng trong tương lai. Là một công cụ trình duyệt dành cho mục đích chung, nó vẫn còn sơ khai, nhưng nó là trình duyệt duy nhất có thể hỗ trợ các ứng dụng Pi. Hiện tại, trình duyệt đang ở phiên bản beta và nhiều thay đổi và tính năng sẽ được bổ sung sau này.

Phiên bản di động của Pi Wallet nằm trong ứng dụng Pi Browser. Pi Wallet là một cột mốc quan trọng trong chiến lược phân quyền tiến bộ của Pi đối với Mainnet vì mọi Pioneer sẽ có thể tương tác với chuỗi khối Testnet thông qua ví của họ bằng cách tạo các giao dịch Test-Pi. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị nhiều hơn cho Pi Mainnet cả về 1) sự sẵn sàng của cộng đồng và 2) những cải tiến đối với blockchain và khả năng mở rộng của nó, khi cộng đồng kiểm tra các giao dịch trên Testnet.

Tại sao Pi Wallet và Pi Browser được gộp chung với nhau? Việc có ví bên trong Ứng dụng trình duyệt Pi cuối cùng sẽ cho phép Ứng dụng Pi trong tương lai và các doanh nghiệp truyền thống dễ dàng tích hợp Pi Payments và tương tác với chuỗi khối Pi. Điều này sẽ cho phép Người tiên phong có trải nghiệm web phi tập trung liền mạch, tức là dễ dàng thực hiện các giao dịch blockchain Pi khi truy cập các trang web Ứng dụng Pi cụ thể. Đây là một bước tiến lớn của nền tảng Pi Utilities và nỗ lực của Nhóm nòng cốt trong việc xây dựng hệ sinh thái Pi. Dưới đây là phần giới thiệu chi tiết hơn về Trình duyệt Pi. Nhóm cốt lõi sẽ xác định với phản hồi của cộng đồng về việc liệu chúng tôi sẽ duy trì hai ứng dụng dành cho thiết bị di động (tức là ứng dụng khai thác và ứng dụng trình duyệt) hay hợp nhất chúng thành một trong tương lai.

Pi khi Mạng Pi trở nên phi tập trung hơn, trình duyệt sẽ có thể phù hợp với tiến độ phân cấp của mạng. Cuối cùng, trong tương lai, những người tiên phong có thể truy cập trực tiếp vào cả ứng dụng được liệt kê trên Pi Directory và ứng dụng không công khai thông qua URL của chúng và đưa ra quyết định cuối cùng về việc những ứng dụng đó có đáng tin cậy hay không mà không cần sự giám sát chặt chẽ của Nhóm Pi Core. Thông qua tầm nhìn này, quá trình lựa chọn thư mục sẽ không nhất thiết cản trở các ứng dụng hàng hóa được phát triển, triển khai, thử nghiệm hoặc sử dụng bởi Pioneers.

Ví Pi

Để giới thiệu về Ví Pi, chúng ta cần xem xét ngắn gọn ví tiền điện tử là gì. Ví tiền điện tử về cơ bản là một cặp “khóa”: Địa chỉ công khai và Cụm mật khẩu bí mật (hoặc khóa bí mật). Mặc dù địa chỉ ví phải được chia sẻ với những người khác để giao dịch với bạn trên blockchain, nhưng cụm mật khẩu phải được giữ bí mật vì nó giống như mật khẩu vào tài khoản ngân hàng của bạn cần thiết để di chuyển bất kỳ tài sản nào. Hôm nay, sự ra mắt của Ví Pi có nghĩa là những người Tiên phong được mời tạo Địa chỉ ví và Cụm mật khẩu của họ.

Ví Pi có thể tạo địa chỉ ví trên nhiều blockchains và giữ các tài sản tiền điện tử khác nhau trên các blockchains đó bằng cách sử dụng cùng một cụm mật khẩu, nhưng ban đầu chúng tôi chỉ tập trung vào tài sản Pi. Hiện tại, nó chỉ được kết nối với blockchain Pi Testnet, do đó nó chỉ giữ Test-Pi cho mục đích thử nghiệm. Khi Mainnet ra mắt trong Giai đoạn 3, cùng một Ví Pi cũng có thể kết nối với Pi Mainnet, do đó giữ Pi thực mà bạn sẽ khai thác tại thời điểm đó. Khi chúng tôi đang trong giai đoạn của Testnet, mục đích là cải tiến mọi