Chào mừng bạn đến với Việt Nam Pi Network

Ví Mainnet – Update 28/6/2022

Mainnet – Update 28/6/2022

PCT vừa mở tính năng mục 7 để Pioneer xác nhận lại chính xác ví người dùng để bắt đầu dịch chuyển số pi tím về ví mainnet

Ngay trong đêm, nhiều Pioneer đã chụp hình và hướng dẫn cách xác nhận ví và khoe số pi trong ví đầu tiên, một tín hiệu tuyệt vời từ PCT

– Lưu ý tính năng chỉ khả dụng đối với người dùng đã được xác nhận KYC (xác minh danh tính) từ trước đó

Nào hãy cùng chờ đợi thêm khi Pi Network bước vào giai đoạn mainnet kín

Việt Nam Pi Network

Pi Network

Có thể bạn muốn xem
Lỗi treo KYC và hướng dẫn khắc phục
Lỗi treo KYC và hướng dẫn khắc phục

Lỗi treo KYC là tình trạng đơn yêu cầu xác minh danh tinh Pi Network không được xem xét thông Đọc tiếp

Cập nhật KYC 22/6/2022
Cập nhật KYC Pi Network 22-6-22

Cập nhật KYC 22/6/2022 PCT vừa cập nhật thêm dấu tích thời gian hết hạn của giấy tờ xác minh Đọc tiếp