Ví Mainnet – Update 28/6/2022

Mainnet – Update 28/6/2022

PCT vừa mở tính năng mục 7 để Pioneer xác nhận lại chính xác ví người dùng để bắt đầu dịch chuyển số pi tím về ví mainnet

Ngay trong đêm, nhiều Pioneer đã chụp hình và hướng dẫn cách xác nhận ví và khoe số pi trong ví đầu tiên, một tín hiệu tuyệt vời từ PCT

– Lưu ý tính năng chỉ khả dụng đối với người dùng đã được xác nhận KYC (xác minh danh tính) từ trước đó

Nào hãy cùng chờ đợi thêm khi Pi Network bước vào giai đoạn mainnet kín

Việt Nam Pi Network

Pi Network