Việc cần làm trước khi Mainnet

Việc cần làm trước khi Mainnet

Thông tin cơ bản về chuyển Mainnet.

Vui lòng làm theo các bước sau để chuẩn bị chuyển Số dư Di động Pi của bạn sang Mainnet:

1. Tải xuống ứng dụng trình duyệt Pi:

Tải xuống Ứng dụng trình duyệt Pi từ Cửa hàng ứng dụng iOS / Cửa hàng Google Play. Tại đó, bạn có thể tạo Ví Pi không cần giám sát, xác minh KYC và truy cập các ứng dụng Pi khác. Trình duyệt Pi cần thiết để hoàn thành nhiều bước chuyển Mainnet.

2. Tạo ví Pi:

Ví Pi là nơi bạn nhận và lưu trữ số Pi của mình trên Pi Blockchain. Tìm ứng dụng ví trong Trình duyệt Pi.

3. Quyết định bạn muốn khóa bao nhiêu Pi:

Trước khi chuyển Số dư di động của bạn sang Mainnet, bạn có thể tự nguyện khóa một phần số dư có thể chuyển của mình để khai thác với tỷ lệ cao hơn sau này. Việc chuyển Mainnet sẽ không xảy ra cho đến khi bạn xác nhận cấu hình khóa tài khoản của mình.

4. Gửi đơn đăng ký KYC của bạn (sắp ra mắt)

KYC (Xác minh danh tính) là điều kiện tiên quyết để chuyển Số dư di động của bạn sang chuỗi khối Mainnet. Truy cập ứng dụng KYC trong Trình duyệt Pi để xác minh danh tính của bạn và gửi đơn đăng ký KYC của bạn.

5. Chờ kết quả KYC:

Kết quả KYC sẽ phụ thuộc vào xác minh danh tính, khớp tên của bạn với tài khoản Pi của bạn, sàng lọc danh sách xử phạt của chính phủ và nếu tài khoản có lịch sử vi phạm chính sách hoặc kịch bản.

6. Mời các nhóm của bạn hoàn thành KYC để chuyển thêm Pi:

Nhiều hơn Số dư Di động của bạn sẽ có thể chuyển được sang Mainnet, khi Nhóm giới thiệu và Vòng kết nối bảo mật của bạn vượt qua KYC.

7. Kiểm tra lại tên đã khớp với giấy tờ chưa:

Nếu chưa hãy đề nghị đổi tên bằng tính năng trong hồ sơ nếu bạn đã hết hạn 14 ngày đổi tên.

8. Xác minh ít nhất 1 trong 2 cái : sđt hoặc Facebook :

Nếu chỉ xác minh FB thì hãy bảo quản FB cẩn thận ( nên bật thêm xác minh 2 yếu tố cho FB ) .

https://minepi.com/