Vòng tròn bảo mật

Làm thế nào để tôi tạo vòng tròn bảo mật?  

Sau 3 phiên khai thác, với 24 giờ cho mỗi phiên, bạn được cấp quyền thêm thành viên vào vòng tròn bảo mật của bạn.

Bạn thiết lập vòng tròn bảo mật của bạn bằng cách thêm các thành viên trong nhóm khai thác Pi của mình, theo các chỉ dẫn dưới đây:

  1. Nhấp vào biểu tượng chiếc khiên trên màn hình chính của ứng dụng Pi.
  2. Nhấp vào nút “thêm thành viên Pi” có trong danh sách nhóm khai thác Pi với bạn.
  3. Nhấp vào nút “thêm” có màu cam bên cạnh tên của thành viên Pi có trong danh sách nhóm khai thác Pi với bạn.

Ngay lập tức, dấu tích xanh lá cây được hiển thị bên cạnh tên của họ là hoàn tất quá trình thêm thành viên trong nhóm khai thác vào vòng tròn bảo mật của bạn!

Làm cách nào để tôi thêm vào Vòng tròn bảo mật từ danh bạ điện thoại của tôi?

Bạn có thể thêm Pioneer khác vào vòng tròn bảo mật của bạn bằng cách nhấp vào nút “THÊM TỪ DANH BẠ”, nếu người đó đã đăng ký số điện thoại và bạn cấp quyền cho ứng dụng Pi truy cập danh bạ điện thoại của mình. Đôi khi, bạn có thể nhìn thấy ký hiệu π màu xanh bên cạnh tên của họ và  bạn có thể dễ dàng nhận biết họ đã là một Pioneers của Pi. Nhấp vào tên của họ, sau đó nhấn vào nút “XÁC NHẬN”.

Làm cách nào để thêm bạn bè từ Facebook của tôi vào Vòng tròn bảo mật?

Tại thời điểm này, vẫn chưa có chức năng thiết lập và hỗ trợ cho các Pioneers tạo vòng tròn bảo mật từ tài khoản Pi đã xác thực qua Facebook. Họ chỉ thêm được trừ khi họ ở cùng một nhóm khai thác Pi hoặc họ đã xác minh số điện thoại của họ qua ứng dụng Pi.

Tôi có thể thêm bao nhiêu Pioneers vào vòng tròn bảo mật của mình?

Nếu bạn đã thêm 5 thành viên vào vòng tròn bảo mật của bạn, thì bạn đã đạt được số lượng thành viên tối đa trong vòng tròn bảo mật của mình, việc xác lập này giúp bạn tăng tốc độ của tỷ lệ khai thác cơ bản. Bạn vẫn có thể thêm nhiều Pioneers vào vòng tròn bảo mật của mình trên cả 5 người, nhưng sẽ không tăng tỷ lệ khai thác của bạn. Một cách khác để tăng tỷ lệ khai thác là bạn nên mời nhiều người tham gia vào nhóm khai thác Pi của bạn để nhận phần thưởng. Pi thưởng công cho đóng góp của bạn qua vòng tròn bảo mật và sự tăng trưởng số lượng các Pioneers trong nhóm khai thác của bạn.

Vòng tròn bảo mật được tạo ra để xác minh và chứng thực sự tin cậy giữa bạn với các Pioneers khác. Đó là lý do, bạn nhận được phần thưởng cho tỷ lệ khai thác tối đa sau khi thiết lập vòng tròn bảo mật.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thêm bất kỳ ai vào vòng tròn bảo mật của mình?

Bạn vẫn sử dụng ứng dụng và khai thác Pi bình thường. Nếu bạn thêm các Pioneers khác vào vòng tròn  bảo mật của bạn, thì bạn tỷ lệ khai thác Pi của bạn sẽ tăng lên.

https://minepi.com