Website scam pichanmall.net

Website scam pichanmall.net liên tục được một hội nhóm trao đổi Pi quảng cáo và chia sẽ thông tin là được mua bán tại Việt Nam

Khi truy cập vào website bạn sẽ thấy khá nhiều sản phẩm được treo bán bằng Pi, khi vào một sản phẩm bất kỳ thì được yêu cầu nhập mật khẩu ví.

Website scam pichanmall.net - Pi Network Việt Nam

Website scam pichanmall.net

https://www.pichainmall.com/ đây là một website giả mạo trang chính thức https://www.pichainmall.com/

Chỉ cần bạn nhập cụm mật khẩu ví vào website ngay lập tức toàn bộ số Pi trong ví của bạn sẽ bị đánh cắp.

Pi Network không có bất kỳ liên kết nào với website bên ngoài, việc yêu cầu nhập mật khẩu ví để mua sản phẩm là hành vi lừa đảo, hãy thận trọng với những chiêu trò tương tự.

Pi Network Việt Nam