Xác minh email Pi

Bài viết hướng dẫn xác minh email Pi Network để cấp tích xanh đăng kí chính chủ bảo mật tài khoản của mình.

Mở ứng dụng Pi Network > Vào Pi Browser

Nhấn vào Đăng nhập vào Pi Browser

Copy liên kết https://mine.pi/email dán vào ô trình duyệt Pi

Điền email của bạn để xác minh

Mở email vừa đăng kí > nhấn here để tiến hành xác minh

Thông báo xác minh email thành công

Quay trở lại app Pi vào phần hồ sơ kiểm tra đã có có tích xanh Email

Trên đây mình đã hướng dẫn xong cách xác minh email Pi Network để cấp tích xanh

Lưu ý: Hãy kiểm tra email trong hộp thư quảng cáo nếu bạn chưa thấy email

Xem những bài hướng dẫn khác tại: https://vipi.vn/chuyen-muc/huong-dan

Công Đình