Xác minh Pi bằng facebook

Nếu bạn đăng ký Pi bằng Facebook thì không cần xác minh lại mà chuyển sang xác minh số điện thoại với Pi bằng liên kết phía dưới

Xác minh số điện thoại với Pi

  • (1) Xác minh Pi bằng facebook: Bấm XÁC MINH
  • (2) Bấm TIẾP TỤC DƯỚI TÊN… để cho phép Pi Network kết nối với tài khoản FB của bạn.

Thao tác này có nghĩa rằng bạn đã đồng ý cho Pi có quyền truy cập vào tên, email mà bạn sử dụng cho FB.

Với mình nên xác minh bằng số điện thoại.

Xem những bài hướng dẫn khác tại: https://vipi.vn/chuyen-muc/huong-dan

Công Đình