Tại sao Pi Network lại mở giai đoạn Enclosed Mainnet?

Giai đoạn Enclosed Mainnet là Thiết kế sáng tạo độc đáo của thời kỳ mạng khép kín của Pi là một lựa chọn chiến lược để xây dựng một mạng lưới thực chất và tiện ích với lợi ích cao nhất của mạng lưới, cộng đồng và cá nhân Người tiên phong.

Trong lịch sử, bất kỳ sáng tạo thực sự nào trên thế giới đều cần có thời gian, có thể là một khám phá khoa học, một đổi mới công nghệ hoặc một công ty có tầm ảnh hưởng.

Mặc dù mọi người đã quen với các khung thời gian ngắn điển hình của các dự án tiền điện tử, nhưng khung thời gian như vậy thực sự không phải là một quỹ đạo bình thường của việc tạo ra chất và xây dựng tiện ích và có thể dẫn đến các vấn đề, nhiều vấn đề mà chúng ta đã chứng kiến ​​gần đây trong không gian tiền điện tử.

Giai đoạn Enclosed Mainnet giúp Pi tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng hệ sinh thái và các tiện ích khả thi trong một môi trường khép kín không có tiếng ồn bên ngoài.

Việc chuẩn bị tạo tiện ích cần thiết trong giai đoạn Enclosed Mainnet cũng giúp Pi tránh trở thành một loại tiền điện tử khác vì thế giới đã có rất nhiều loại tiền điện tử này và không cần một loại tiền điện tử khác.

Pi Network Việt Nam

Pi Network