Ưu tiên của Enclosed Mainnet

Ưu tiên của Enclosed Mainnet là tập trung xác minh danh tính hàng triệu người tiên phong bằng KYC solution, di chuyển số pi khả dụng vào ví mainnet

  • Mục tiêu và ưu tiên lúc này là xác minh toàn bộ danh tính người tiên phong và loại bỏ tài khoản vi phạm chính sách cộng đồng thông qua quá trình KYC, di chuyển số Pi khai thác được của họ vào ví Mainnet
  • Tạo ra các tiện ích thực sự cho tiền điện tử Pi, bao gồm cơ sở hạ tầng hệ sinh thái và nền tảng cho phép cộng đồng và thế giới bên ngoài xây dựng các tiện ích.

Việc hoàn thành cả hai ưu tiên của Enclosed Mainnet này, để tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái khả thi và bền vững, là cần thiết để thực hiện bước tiếp theo Open Mainnet (Mạng mở).

Pi Network Việt Nam

Pi Network